HomeNieuwsTwee vragen aan ... Harm van Blijderveen

Twee vragen aan ... Harm van Blijderveen

Twee vragen aan ... Harm van Blijderveen

Publicatiedatum: 7 feb. 2018

Twee vragen aan... Harm van Blijderveen

In deze rubriek willen wij met enige regelmaat een SGP-stemmer aan het woord laten met de vraag waarom hij/zij SGP stemt in relatie tot een bepaald thema. Dit keer Harm van Blijderveen uit Hemmen over het thema de zorg..

Wat is uw relatie tot het onderwerp zorg?

Als huisarts in opleiding heb ik veel te maken met zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving, bijvoorbeeld jongeren met psychische problemen, of ouderen die minder valide worden door het opstapelen van meerdere ziekten. De zorg voor de jongeren en kwetsbare ouderen is geregeld in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Vanaf 2015 is een groot deel van deze taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Omdat ik in de spreekkamer dagelijks met kwetsbare mensen te maken heb, vind ik het belangrijk dat de gemeente deze taak serieus neemt!

Waarom stemt u SGP met betrekking tot de zorg?

De SGP maakt zich er hard voor dat de gemeente serieus werk maakt van de verantwoordelijkheid die ze in 2015 heeft gekregen. Zo wil de SGP dat er meer ondersteuning komt voor mantelzorgers en dat de regels rondom het persoonsgebonden budget vereenvoudigd worden. In de jeugdzorg zijn enorme wachtlijsten ontstaan, waardoor passende zorg soms pas veel te laat kan worden gestart. De SGP wil meer samenwerking in de regio, om op die manier effectiever (sneller) zorg in te kunnen schakelen als het nodig is. Als huisarts in opleiding besteed ik een groot deel van de tijd aan het invullen van papieren. Dat is tijd die ik liever aan het contact met patiënten in de spreekkamer zou besteden. De SGP maakt zich hard voor het verminderen van de administratieve druk voor zorgverleners. Kortom: reden genoeg om SGP te stemmen.