HomeNieuwsSGP en Landbouw

SGP en Landbouw

SGP en Landbouw

Publicatiedatum: 18 dec. 2017

SGP en Landbouw

Het is hard werken, maar ik zou niet anders willen”, deze uitspraak van een veehouder typeert de inzet van de ondernemer in de agrarische sector. De SGP heeft zich in haar bijna honderdjarig bestaan ook altijd ingezet voor de belangen van de agrarische ondernemer. Tenslotte gaat het hierbij ook om onze voedsel- en groenvoorziening.

De agrarische sector is ook binnen onze gemeente een sector die niet weg te denken is en alle aandacht verdient. Op gemeentelijk niveau is de SGP Overbetuwe voorstander van een loyaal vergunningenbeleid om de agrariër te ondersteunen in de exploitatie van zijn (over het algemeen) familiebedrijf.

Bij het natuurbeheer, van bijv. de uiterwaarden, hecht de SGP Overbetuwe er veel belang aan dat de agrarische ondernemer een belangrijke stem krijgt om de gronden en wateren te beheren. Een goed natuurbeheer komt het best tot zijn recht bij de agrariër.