22 februari 2022

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Ons verkiezingsprogramma draagt de titel “Uit Overtuiging”. Niet als holle kreet maar hier mag u de SGP in de komende vier jaar op aanspreken. Deze overtuiging baseert de SGP op Gods Woord, de Bijbel, als het Kompas.

Dit Kompas biedt ons het fundament waarop wij de keuzes voor de inrichting van de samenleving maken. Kort samengevat komt het erop neer wat de Heere Jezus ons leerde tijdens Zijn omwandeling op de aarde: “God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf” (Mattheüs 22). Deze leidraad van de Heere Jezus vindt u terug in ons overtuigende verkiezingsprogramma.

Wat in de Bijbel staat is eeuwen geleden opgeschreven. Tegelijkertijd is het nog steeds springlevend en actueel. Nog altijd zijn Gods geboden en leefregels het beste Kompas voor ons persoonlijk en maatschappelijk leven.

Politiek bedrijven we in het besef dat het God Zelf is van wie de overheid haar gezag ontleent. Om het met woorden uit de Bijbel te zeggen: de overheid is “Gods dienares” (Romeinen 13).

Mogen wij op D.V. 16 maart 2022 rekenen op uw principiële stem?

Download hier ons verkiezingsprogramma